Letní kempy v LÍPĚ

Díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízíme několik letních kempů pro žáky škol z našeho okolí. Cílem kempů je podpořit posílení sociálních vztahů dětí, doplnění jejich dílčích znalostí a dovedností, podpoření zájmu o vzdělávání, ale i například pohybové aktivity dětí.

O případných omezeních a hygienických opatřeních budeme přihlášené účastníky informovat dle aktuální situace a platných opatření.

Kromě letních kempů nabízíme i příměstské tábory pro děti ve věku 5-15 let, ke kterým naleznete bližší informace zde.

PROČ POŘÁDÁME LETNÍ KEMPY PRO DĚTI?
Hlavním záměrem organizace letních kempů pro děti je posílit sociální vztahy dětí s jejich vrstevníky, doplnit dílčí znalosti a dovednosti, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit zájem dětí o vzdělávání ale i pohybové aktivity dětí.

KOMU JSOU LETNÍ KEMPY URČENY?
Letní kempy jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (tj. nikoliv předškoláky).

JAKÝ JE ÚČASTNICKÝ POPLATEK?

Veškeré náklady kempu vč. stravování, případné dopravy, vstupného apod. jsou pro závazně přihlášené děti hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a účast je tedy ZDARMA.

JAKÉ KEMPY NABÍZÍME?

12.-16.7.2021 – první stupeň / Zvířata všech kontinentů
kapacita: 20 dětí
hlavní vedoucí: Alena Haluzová DiS.
Kemp bude probíhat v LÍPĚ komunitním centru, Masarykova 34/35, Sokolnice.

Výlety: Zoo Zlín a Detektivní příběhy ztraceného klíče I.

12.-16.7.2021 – druhý stupeň / Cesta kolem světa za 5 dní
kapacita: 20 dětí
hlavní vedoucí: Ing. Lydie Tomšíková
Kemp bude probíhat v LÍPĚ komunitním centru, Masarykova 34/35, Sokolnice.

Výlety: Zoo Zlín a Detektivní příběhy ztraceného klíče II.

23.-27.8.2021 – první stupeň / Harry Potter a kámen mudrců – KAPACITA NAPLNĚNA
kapacita: 20 dětí
hlavní vedoucí: Bc. Tereza Šteflová
Kemp bude probíhat v LÍPĚ komunitním centru, Masarykova 34/35, Sokolnice.

Výlety: Hrad Pernštejn a Bazén Blučina.

23.-27.8.2021 – druhý stupeň / Harry Potter a ohnivý pohár – KAPACITA NAPLNĚNA
kapacita: 20 dětí
hlavní vedoucí: Mgr. Irena Zigmanová
Kemp bude probíhat v LÍPĚ komunitním centru, Masarykova 34/35, Sokolnice.

Výlety: Hrad Pernštejn a Bazén Blučina.

NA KOLIK KEMPŮ MŮŽU SVÉ DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?
Přihlásit je možné všechny děti, splňující výše uvedené podmínky. Jedno dítě může být přihlášeno na oba kempy.

DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné maximálně do neděle 27. 6. 2021 nebo do obsazení volné kapacity.

CO KDYŽ SE NEPŘIHLÁSÍ DOSTATEČNÝ POČET DĚTÍ?
V případě, že se na kemp do 14 kalendářních dnů před jeho zahájením nepřihlásí dostatečný počet dětí (tj. nebude naplněna minimální kapacita 15 dětí), bude kemp zrušen.

CO BUDE TŘEBA ZAŘÍDIT?

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na kemp předají vedoucímu LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE NA OZDRAVOVACÍ AKCI a PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu kempu dodržovat případně stanovená hygienická opatření. A dále kopii KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (kopii si můžeme udělat).

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA KEMP?

Vyplňte registrační formulář. 

JAK SE DOZVÍM BLIŽŠÍ INFORMACE O KEMPU?

V nejbližších pracovních dnech po přihlášení obdržíte potvrzení registrace. Nejpozději 2 týdny před nástupem dostanete od pořadatelů e-mail potvrzující konání kempu a účast Vašeho dítěte spolu s kontakty na vedoucí a podrobné informace. Informace o programu budou průběžně doplňovány (potvrzení dotace jsme obdrželi 8.6.2021)

CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA KEMP HLAVNÍMU VEDOUCÍMU?

– vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z kempu),
– kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
– léky, které dítě užívá.

CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA KEMP?

– oblečení vhodné vzhledem k počasí a programu kempu
– vhodnou obuv dle počasí a uvážení

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

– Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v elektronické přihlášce dítě přivede/odvede každý den konání kempu osobně, případně způsobem popsaným v elektronické přihlášce.
– V případě, že se dítě daný den nebude moci kempu zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. 
– V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce prosíme o odhlášení na adrese tereza@lipa-kc.cz co nejdříve.
– Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
– Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli kempu.
– Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
– Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
– Dítě nesmí na kemp vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).
Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z kempu.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.

KONTAKTNÍ OSOBA

Tereza Šteflová, tereza@lipa-kc.cz

Nadcházející akce

 1. Den otevřených dveří v LÍPĚ

  28 května @ 11:00 - 16:00
 2. Táta není k zahození: Pevnost Boyard

  19 června @ 14:00 - 17:00
 3. Léto na vsi

  24 června @ 18:00 - 22:00
 4. Příměstský tábor: Minilympiáda

  18 července @ 8:00 - 22 července @ 16:00
 5. Příměstský tábor: Olympiáda

  18 července @ 8:00 - 22 července @ 16:00