Znovuotevření komunitního centra

V pondělí 25. 5. znovu otevíráme LÍPU!
A jak to bude fungovat? Řídíme se nařízením Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/20 vydaného MŠMT dne 30. dubna 2020
Co to znamená pro Vás?
* všichni účastníci musí mít povinně roušky
* do budovy komunitního centra nemohou být vpuštěny jiné osoby než klienti kroužků
* ze stejného důvodu je také do odvolání uzavřená herna (v současnosti upravujeme prostor před LÍPOU, abychom Vám čekání zpříjemnili)
* účastníci kroužku musí na první lekci přinést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ )

Klubík a Hejbni se budou probíhat až v novém školním roce. Hýbánky budou omezeny kapacitně na 7 dětí (a 7 rodičů).

Comments are closed.