Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Věnuje se individuálnímu poradenství a krizové intervenci.

Ke každému klientovi přistupuje individuálně dle jeho aktuálních potřeb. Vychází z transakčně-analytického přístupu, který doplňuji o prvky z arteterapie, dramaterapie, imaginace, aj. Základem je pro ni vytvoření bezpečného prostoru, důvěrného vztahu mezi ní a klientem, tak aby mohl pracovat na všech tématech, která ho do poradenství přivedla. Věří, že změna je možná, že každý z nás má potenciál najít pro sebe vhodná řešení. Proto podporuje klienta v hledání jeho cesty ke změně.

Tématem společné práce mohou být rodinné či partnerské problémy, provázení obtížnou životní situací, úzkostné obtíže a deprese, problémy se sebevědomím nebo traumatické zážitky z minulosti, ale i potřeba hlubšího sebepoznání.

Odborné vzdělání 

2001 – 2006     MU, Sociální práce a sociální politika

1998 – 2001      UHK, Sociální práce

Výcviky, specializační kurzy

2011 – dosud     Výcvik v transakční analýze

2000- 2001        Výcvikový kurz telefonické krizové intervence

1998 – 2000       Certifikát trenéra sociálně psychologického výcviku

Školení a workshopy v oblasti internetového poradenství, krizového poradenství, arteterapie, relaxace.

Profesní kariéra:

2013 – dosud    Poradenské centrum TRISPI

2009 – dosud    konzultantka na lince důvěry Modré linky

2004 – dosud       Ratolest Brno – ředitelka – organizace poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi, děti a dospívající