JUDr. Lucia Hudecová, PhD.

Lucia vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Hlavně je ale máma dvou dětí, tříletého Timona a ročního Tobiáše, kteří ji více přivedli k sobě a k aktivitám, které jí momentálně dávají obrovský smysl. Rodičovství ji dovedlo i k Montessori pedagogice, která se stala její vášní. Pomáhá jí měnit nastavení mysli, vidět jedinečnost každého dítěte a prohloubila její víru v schopnosti, sílu a moudrost dětí. Myšlenky Montessori pedagogiky Lucii pomáhají nejen v přístupu k dětem, ale také v pohledu na svět, řešení každodenních životních situací v běžném životě. V Montessori pedagogice se průběžně vzdělává. Lucia absolvovala kurzy akreditované MŠMT – Montessori pedagogika I – přirozené vzdělávání (rozsah 21 hodin), Montessori pedagogika pro mateřské školy (rozsah 80 hodin a 8 hodin praxe), semináře a workshopy na téma komunikace s dětmi a vztek dětí. Od září 2018 dále prohlubující kurz Montessori 0-3 a Respektovat a být respektován.