LÍPOVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

5. Předvečer Svatého Mikuláše

V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi. Děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, v poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbolizují původ dárku “od čerta”. V některých rodinách Mikuláš děti nenavštěvuje, pouze rozdává dárky za okno. Tento svátek má původ jednak v osobnosti sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným, jednak v různých legendách, zejména O šlechtici a jeho třech dcerách, ve které anonymní finanční dar nadělený rodině v hmotné nouzi pomohl zachránit dcery před nešťastným osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ.

Chodí k Vám Mikuláš nebo nechává balíček za oknem? Anebo máte jiný mikulášský zvyk?

Pátý adventní úkol: Užijte si dnešní nadílku.

Comments are closed.