Hudební kroužek pro děti 4-7 let


vede Marcela Grätzová, dipl. um.
60 minut
0 Lekcí
0 Studentů

čtvrtek 16:00 - 17:00

počet lekcí: I. 15/II. 15

KROUŽEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 PROZATÍM NENÍ K DISPOZICI

Kroužek zaměřený na celkový rozvoj muzikálnosti, smyslu pro rytmus, hudební tvořivosti, sluchové vnímání a estetické cítění. Jeho hlavní náplní bude zpívání, říkadla a jejich rytmizace pomocí hry na tělo nebo rytmické nástroje, poslech a hudebně pohybové hry. Děti se tak zábavnou formou seznámí s krásným hudebním světem. Vhodné pro věk 4 – 7 let.

Uvedená cena je za celý kurz. Lze platit ročně, pololetně, čtvrtletně.