Členství

Jsou-li vám sympatické naše aktivity, můžete se stát členem komunitního centra.

K členství se můžete přihlásit přes web vyplněním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku na náš účet.

Výhody členství

  • zvýhodněné vstupné na přednášky nebo divadlo
  • možnost pořádat narozeninové oslavy v centru za zvýhodněnou cenu
  • pravidelné informování emailem o plánovaných akcích v předstihu
  • přednostní nárok na umístění dítěte na příměstském táboře
  • možnost uplatnění vašich dovedností a schopností
  • poplatek za půjčení knih zdarma.

 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami spolku. O přijetí dalších členů spolku rozhoduje …… Členství vzniká dnem přijetí za člena ……. spolku a zároveň zaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a termínu. – Výši členských příspěvků stanovuje ….. spolku. Členské příspěvky pomáhají hradit provoz a aktivity centra.

K 1. 1. 2020 evidujeme 27 aktivních členských rodin.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Je tvořena shromážděním všech členů spolku a schází se alespoň jednou ročně. Vedením spolku je pověřen Předseda a Poradní výbor.