All courses by Marcela Grätzová, dipl. um.

  • Hudební kroužek pro děti 4-7 let

    KROUŽEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 PROZATÍM NENÍ K DISPOZICI Kroužek zaměřený na celkový rozvoj muzikálnosti, smyslu pro rytmus, hudební tvořivosti, sluchové vnímání a estetické cítění. Jeho hlavní náplní bude zpívání, 

Nadcházející akce

  1. Příměstský tábor: Letopisy Narnie

    22 února @ 8:00 - 26 února @ 16:00